GEOPRIESTOROVÁ
ŽIADOSŤ O PODPORU

Vitajte v aplikácii
Geopriestorová žiadosť o podporu

Pomocou aplikácie si môžete vytvoriť grafické prílohy k žiadosti o priame podpory. Prihlasovacie údaje do aplikácie Vám boli doručené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, alebo ich môžete získať na jej regionálnych pracoviskách.