logo-gzop

Vitajte v aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu

logo-mpsr
Pomocou aplikácie si môžete vytvoriť grafické prílohy, vyplniť zoznamy poľnohospodárskych pozemkov a zoznamy poľnohospodárskych pozemkov pre kondicionalitu a eko-schémy k žiadosti o priame podpory. Prijímatelia sú pri zakresľovaní resp. vypĺňaní grafických príloh a zoznamov pozemkov povinní dodržiavať pokyny pre zakresľovanie / vypĺňanie a postupovať podľa pravidiel uvedených v Príručke pre prijímateľa priamych podpôr, ktorú nájdete na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) www.apa.sk. Prístupy do aplikácie Vám boli doručené PPA, alebo ich môžete získať na jej regionálnych pracoviskách.
Pre vstup do aplikácie vyberte požadovanú kampaň:
Optimalizované pre : Chrome + Podporované prehliadače: Chrome, Edge, Firefox, Safari 9+, IE11
logo-gzop